Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko przewodniczącemu KRS, sędziemu Leszkowi Mazurowi, i przedstawił mu zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych – poinformował we wtorek rzecznik dyscyplinarny sędziów.