W Wielkiej Brytanii ukazał się 250-stronicowy album poświęcony Banksy’emu – autorem książki jest jego wieloletni współpracownik i impresario Steve Lazarides. Na wielu zdjęciach pojawia się sam artysta. Album jednak subtelnie zachowuje jego anonimowość.