Wniosek o tytuł profesora dla Dra Michała Bilewicza leży w kancelarii prezydenta już prawie od roku. Teraz przychodzi pięknie opakowany list informujący, że „przepisy nie określają terminu, w którym Prezydent jest zobligowany przyznać tytuł profesora”. Bilewicz jest czołowym polskim psychologiem.