W dniu rocznicy wybuchu 2 wojny światowej czyli ataku Niemiec na Polskę Dulkiewicz zastanawia się czemu nikt (oprócz Timmermansa) nie mówi o stracie jaką ponieśli Żydzi.