Ciekawy tekst ukazujący, jak spora część żydowskich elit tzw. Judenratów (rad żydowskich) otwarcie kolaborowała z Niemcami. Bez pomocy Judenratów w zarejestrowaniu Żydów, zebraniu ich w gettach, a potem pomocy w skierowaniu do obozów zagłady zginęłoby dużo mniej Żydów.