Najważniejsze odznaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł Profesora Honorowego – otrzymał wybitny kardiolog profesor Jacek Dubiel. Profesor Jacek Dubiel ma szczególne zasługi we wprowadzaniu nowoczesnej kardiologii interwencyjnej w Polsce. Dzięki niemu w Małopolsce od lat działa program leczenia zawału serca, który stał się wzorcem do organizacji opieki przed- i wewnątrzszpitalnej nad pacjentem z zawałem serca nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Stanach Zjednoczonych.