„Abp Jędraszewski przyczynia się do budowania atmosfery nienawiści wokół osób o innej niż heteroseksualna orientacji. Zawarte w liście porównanie postulatów równouprawnienia tych osób do narzucania komunistycznej ideologii przez totalitarne państwo z czasów PRL wykracza daleko poza katalog środków retorycznych dopuszczalnych w publicznej debacie” – tak przedstawiciele małopolskiego KOD zaczynają list, skierowany do papieża. Jego treść opublikowali na facebookowym profilu. W oświadczeniu krytykuje hierarchę za ostatni list pasterski…