Krakowski sąd okręgowy podjął decyzję o czasowy wstrzymaniu delegowania prokuratora Mariusza Krasonia z Krakowa do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Nakazał także przywrócenie go do pracy w prokuraturze regionalnej w Krakowie. Delegacja śledczego z Małopolski na Dolny Śląsk wzbudziła protesty prokuratorów i sędziów, którzy podkreślali, że decyzja prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego to kara za mówienie o łamaniu niezależności prokuratorów m.in, przy sprawie wypadku Beaty Szydło.