W rozmowie z reporterami Donald Trump ogłosił, że Polska przystąpi do procesu dołączenia do Programu Ruchu Bezwizowego.