W naszej kulturze demonizuje się mężczyzn uznając za sprawców wszelkiego zła, a kobiety z kolei jako istoty wspaniałe. Przyczynił się do tego choćby feminizm.