W jaki sposób twórcza idea wspólnoty wyznaczała prądy w polityce? Jak przebiegała droga do jedności, którą dała nam Unia? Czy potrzebne były kryzysy i załamania przewijające się na osi czasu od starożytności?