Przeświadczenie oskarżonego o braku nielegalności obcowania płciowego z pokrzywdzoną było w pełni usprawiedliwione, z uwagi na niski stopień socjalizacji, świadomości i wiedzy oskarżonego, a ponadto wychowanie go w obcej kulturze, w której takie zachowanie było i jest powszechnie…