Wikipedia twierdzi, że w Polsce istnieją strefy no-go dla LGBT i stawia je na równi ze strefami szariatu w innych państwach.