@ZielinskiJaro @pisorgpl : Źle się stało, że Konfederacja w ogóle zgłosiła swój komitet do wyborów, bo to jest marnowanie głosów wyborców […] 11 mandatów poselskich to nie jest żaden sukces Konfederacji […] Byli obecni i promowani w ogólnopolskich mediach, żeby odebrać głosy PiSowi.